POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KLIENTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Dzięki polityce prywatności dowiesz się, jakie dane osobowe zbieramy w kontekście zarządzania dla naszych klientów i jak z nich korzystamy.

Informacje dotyczą tylko danych osobowych, z których korzystamy w kontekście zarządzania dla naszych klientów, a nie informacji, których używamy w innych przypadkach. Zasady dla innych przypadków można znaleźć w osobnych dokumentach dotyczących polityki prywatności.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą OZ Export B.V. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie informacji opisanych w poniższej polityce prywatności.

Jeżeli masz pytania dotyczące tej polityki prywatności, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail info@ozexport.nl lub pocztą, pod adresem:

OZ Export B.V.

Betula 55

1424 LH De Kwakel

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W kwestiach, których dotyczy ten dokument, zbieramy i przechowujemy różne informacje o Tobie. Oto lista kategorii informacji, które przetwarzamy:

 • Nazwisko, adres, telefon, email;
 • Informacje finansowe (numer konta);
 • Informacje potrzebne do zamówienia, realizacji i dostarczenia usług;
 • Informacje potrzebne do obliczania i rejestrowania wpływów i wydatków, realizowania wypłat i wpłat;
 • Informacje potrzebne do utrzymywania kontaktu z dostawcami
 • Przechowamy wyżej wspomniane informacje maksymalnie przez dwa lata po realizacji transakcji, której dotyczy, chyba, że istnieją regulacje prawne, które każą przechowywać je dłużej.

Do czego używamy informacji?

Używamy Twoich danych osobowych do następujących celów:

 • dostarczania, zamawiania lub realizacji usług;
 • kalkulowania, zapisywania dochodu i wydatków oraz otrzymywania i wykonywania płatności
 • odzyskiwania wierzytelności w tym tych obsługiwanych przez strony trzecie oraz inne wewnętrzne zarządzenia;
 • dbałości o transport i dostawę dóbr i usług;
 • utrzymywania kontaktu z dostawcami;
 • obsługa sporów i audytowania kont;
 • współpraca w celu wyceny i ściągania miejskich, regionalnych i wodnych podatków;
 • realizacji lub wprowadzenia zobowiązań prawnych;
 • wysłanie naszego newslettera.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście realizacji poczynionych uzgodnień, ściśle uzgodnionych z klientem w zakresie dostawy kwiatów lub powiązanych produktów.

Klient zobowiązany jest do udostępniania swoich danych osobowych w oparciu o obowiązujące prawo powstałe umowne zobowiązania lub zaistniałe warunki konieczne do realizacji uzgodnień.

Dzielenie się informacjami

Nie udostępnimy Twoich danych osobowych stronom trzecim i nie udostępnimy ich publicznie, za wyjątkiem okoliczności wymienionych poniżej.

W przypadku tego przetwarzania, Twoje dane zostaną udostępnione następującym stronom:

 • Firmom w grupie;
 • Zespołowi przetwarzania danych;
 • Zewnętrznym doradcom;
 • Zewnętrznym dostawcom usług;
 • Biurom podatkowym;
 • Władzom nadzorczym.

Mogą wystąpić okoliczności, w których będziemy musieli udzielić Twoich danych osobowych z powodu zobowiązania prawnego, na polecenie podmiotu nadzorującego lub rządowego, by chronić naszych praw, w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawienie nielegalnych działań, bądź domniemanego oszustwa lub by zapobiegać przeciwko łamaniu obowiązującym normom prawnym.

Zastrzegamy sobie również prawo do przesłania danych, które zebraliśmy na Twój temat w przypadku sprzedaży lub przekazania (części) naszej działalności biznesowej.

Przesyłanie danych osobowych

Podczas przetwarzania, którego dotyczy ta polityka prywatności, Twoje dane osobowe nie będą przesyłane stronom zlokalizowanych w krajach spoza EU / EEA („krajach trzecich”) i organizacjom międzynarodowym.

Twoje prawa

Jesteśmy świadomi, że posiadasz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 • Prawo do swobodnego kontaktu z rozsądną częstotliwością w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i poznania przetwarzanych danych.
 • Prawo do poprawy i uzupełniania Twoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania
 • Prawo do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na osobiste okoliczności
 • Prawo do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego
 • Prawo do przeniesienia danych, jeżeli pojawiają się wątpliwości co przetwarzania danych osobowych za pomocą zautomatyzowanych procedur bazujących na Twojej zgodzie lub na założeniach umowy

Jeżeli chcesz złożyć wniosek na podstawie wyżej wymienionych praw, możesz zrobić to wysyłając email pod adres info@ozexport.nl. Możemy poprosić o Twój dowód tożsamości do weryfikacji danych. Postaramy się odpowiedzieć na Twój wniosek w przewidzianych prawem ramach czasowych.

Pamiętaj, że masz prawo do złożenia zażalenia dotyczącego przetwarzania Twoich danych w urzędzie sprawującym kontrolę, jeżeli masz przekonanie, że przetwarzanie danych narusza zasady prywatności. Dla Holandii urzędem sprawującym kontrolę jest Dutch Data Protection Authority. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ .

Automatyczne podejmowanie decyzji

To przetwarzanie nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

Zmiany w tej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tej polityce prywatności i poinformujemy Cię o wszystkich zmianach za pomocą kanałów komunikacyjnych. Na końcu polityki prywatności znajdziesz datę jej ostatniej aktualizacji.

Ta polityka prywatności została ostatnio zmieniona 01-05-2018